Europese uitspraak steun voor werknemers

25 oktober 2010

Constructie van Heineken afgewezen.

Het Europese Hof heeft vorige week een constructie van Heineken, waarbij werknemers belangrijke bescherming werd onthouden, afgewezen. Daarmee is de werknemerspositie bij verkoop van een bedrijf versterkt.

Onder invloed van Europa is in de Nederlandse wet bepaald dat bij overgang van onderneming (of een onderdeel daarvan) alle werknemers die daar in dienst zijn overgaan naar het nieuwe bedrijf, met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. Heineken had al het personeel ondergebracht in een Heineken Nederlands Beheer BV (HNB). Van daaruit werd het personeel uitgeleend naar Heineken Nederland BV, waar zij soms jarenlang werkten. De cateringwerkzaamheden van Heineken Nederland BV werden in 2005 verkocht aan Albron.

Normaal gesproken zou dat betekenen dat alle cateringmedewerkers van Heineken Nederland BV mee over gaan naar Albron, met behoud van arbeidsvoorwaarden. Omdat de werknemers echter ergens anders in dienst waren (bij HNB) gingen ze niet automatisch mee. Als zij wilden blijven werken dan kon dat, maar moesten zij in dienst treden bij Albron tegen de veel lagere arbeidsvoorwaarden daar. Één werknemer protesteerde daartegen en kreeg nu van de Europese rechter gelijk.

Die vond namelijk dat de bescherming van de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij overgang óók van kracht was als zij alleen op papier ergens anders in dienst waren. Feitelijk werkten zij bij Heineken Nederland BV en als daar activiteiten werden overgedragen dan volgen zij die activiteiten naar de nieuwe eigenaar, maar met behoud van oude arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over koop van een bedrijf en personeel, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hof van Justitie EG 21 oktober 2010