Crisis leidt tot scherpere eisen aan personeel

Door: Mark Diebels - 9 augustus 2009

Als je de voorspellingen moet geloven dan komt er een ware ontslaggolf aan. Veel bedrijven moeten binnenkort zelfs vaste mensen laten gaan. Vreeman zei laatst in een toespraak dat Tilburg zulke ontwikkelingen van oudsher altijd later merkt dan de rest van het land, en dat zie ik terug. Nog geen massaontslagen, maar opvallend veel zaken rond disfunctioneren. Werkgevers zijn blijkbaar bezig kritisch te kijken naar wat een werknemer eigenlijk precies presteert. Zo ook een lokaal installatiebedrijf. De werknemer liep al twaalf jaar op de toppen van zijn kunnen, maar scoorde steeds net een voldoende. Bij een recessie was hij niet iemand 'met wie je de oorlog kon winnen' zo liet zijn leidinggevende via zijn iPhone weten. Of ik niet voor ontslag kon zorgen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Niet voldoen aan de eisen betekent zeker niet automatisch ontslag. Van belang is dat er aan dossieropbouw wordt gedaan. Een beetje een negatief woord, maar wat eigenlijk wordt bedoeld is dat er op papier staat dat het functioneren is besproken. Daarbij is het de bedoeling dat concrete afspraken voor verbetering worden vastgelegd en wat de werkgever daaraan kan bijdragen. Denk bij voorbeeld aan scholing of coaching. Is geen verbetering zichtbaar dan komt ontslag pas in zicht. Maar bij twaalf jaar lang een voldoende scoren kun je ontslag wel vergeten, ook al is het steeds nét een voldoende. De opties voor het installatiebedrijf? Een afkoopsom afspreken of de eisen aanscherpen en nu beginnen met dossieropbouw. Dat laatste wordt dan een zaak van lange adem, waar in crisistijden eigenlijk geen ruimte voor is. Ontslag op kwaliteit en crisis: dat bijt elkaar als kat en hond.

Mark Diebels

Bron: column Tilburgse Koerier