Zwangerschapsverlof misschien naar 20 weken

21 oktober 2010

Ook vaderschapsverlof mogelijk verlengd: van 2 dagen naar 2 weken.

Het Europees Parlement heeft het voorstel aangenomen om het betaalde zwangerschapsverlof in de Europese Unie te verlengen van veertien naar twintig weken. Bovendien stemde het in met twee weken betaald vaderschapsverlof. Als ook de Raad van Ministers hiermee akkoord gaat, dan krijgen werkende vrouwen er in Nederland straks vier weken zwangerschapsverlof bij. Ook vaders gaan er in het voorstel op vooruit: nu krijgen zij in Nederland twee dagen betaald verlof, straks twee weken. De Europese Commissie denkt er anders over en vindt achttien weken zwangerschapsverlof genoeg.

De minister van Sociale Zaken wees er eerder dit jaar op dat een langer verlof zich niet zou terugverdienen: het zou nauwelijks invloed hebben op de gezondheid van moeder en kind. Twee weken extra zwangerschapsverlof kost de Nederlandse staat jaarlijks 117 miljoen euro extra, bij vier weken loopt dit zelfs op tot 322 miljoen euro. VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het langere zwangerschapsverlof en het vaderschapsverlof de werkgevers jaarlijks 515 miljoen euro kost. Die kosten zouden dan zitten in 'aanpassing van het personeelsbestand' zegt MKB Nederland. De loonkosten van zwangerschapsverlof worden nl. betaald uit algemene middelen via de Wet arbeid en zorg.

Dat het altijd 'erger' kan bewijzen andere Europese landen overigens wel. Zo hebben moeders in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Italië recht op respectievelijk 96, 52, 50 en 46 weken betaald verlof.

Mere weten over verlof van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Nieuwsbericht Opmaat arbeidsrecht 2010/489, www.mkb.nl