Bonden hebben grote kritiek op vakantiewet.

4 oktober 2010

'Huidig wetsvoorstel nog steeds in strijd met Europa.'

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken hebben FNV, CNV en de Unie bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving. Dat wetsvoorstel is nodig omdat de Nederlandse wet in strijd is met Europese regels. Een zieke werknemer zou in de toekomst daarom volledige opbouw van vakantie tijdens ziekte krijgen, in plaats van nu beperkt tot zes maanden.

In het wetsvoorstel is tegelijk opgenomen dat vakantiedagen vervallen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn ontstaan. Alleen als de werknemer redelijkerwijs geen vakantie had kunnen opnemen blijven de vakantiedagen vijf jaar geldig. De bonden voorzien allerlei problemen rond de uitleg van het begrip 'redelijkerwijs' maar constateren ook dat hierdoor twee soorten verjaringstermijn ontstaan. Dat zou weer in strijd zijn met de Europese regels.

Bovendien is strijdig dat met de werknemer kan worden afgesproken vakantedagen in te leveren als hij ziek wordt op vakantie. Daarmee zou de werknemer onder het minimaal aantal vakantiedagen per jaar uit kunnen komen. Europees recht garandeert echter dat minimum aantal.

De regering wordt om een reactie gevraagd.

Meer weten over de komende wijzigingen van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: brief vakbonden aan Kamercommissie Sociale Zaken