Vakantiedagenwetgeving wordt aangepast

9 september 2010

Volledige aanspraak bij ziekte maar verval tegoed na half jaar.

Nederland past de vakantiedagenwetgeving aan, aan de Europese normen. Het wetsvoorstel dat op 27 augustus jl. is ingediend houdt in dat de zieke werknemer niet langer meer over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwt, maar over de volle twee jaar van ziekte. Het gaat dan om het wettelijke tegoed van 20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband. De zieke werknemer krijgt daarmee ineens recht op 300% meer vakantiedagen.

Om de werkgever tegemoet te komen voor de extra kosten daarvan worden de regels rond opnemen van vakantiedagen en verval van het tegoed ook veranderd. Zo kan de werkgever met de werknemer afspreken dat tijdens diens ziekte vakantiedagen kunnen worden verrekend, voor de dagen boven het wettelijk minimum. Stel dus dat een werknemer recht heeft op 25 vakantiedagen: afgesproken kan worden dat de eerste vijf ziektedagen per jaar worden verrekend met het vakantiedagentegoed.

Daarnaast kan worden afgesproken dat als de werknemer ziek wordt tijdens een vastgestelde vakantie, die dagen toch worden afgeschreven van het vakantietegoed. Stel dus dat de werknemer nog maar 20 vakantiedagen over heeft en tijdens zijn vakantie wordt hij drie dagen ziek, dan zijn dat nog steeds vakantiedagen, als dat zo wordt afgesproken.

In plaats van de huidige verjaringstermijn van vijf jaar geldt in de nieuwe wet straks een termijn van zes maanden, na het kalenderjaar. Alle dagen opgebouwd over bijv. 2010 moeten dan uiterlijk per 1 juli 2011 door de werknemer zijn opgenomen, of anders vervallen ze. Alleen als de werknemer in die periode (in het voorbeeld van 1 januari 2010 tot 1 juli 2011) zijn vakantiedagen redelijkerwijs niet op kón nemen (bijvoorbeeld omdat hij volledig arbeidsongeschikt was) blijft de termijn van vijf jaar gelden.

Meer weten over vakantiedagenrechten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Wetsvoorstel d.d. 27 augustus 2010