12,5 miljoen Europeanen ziek thuis door werk

24 augustus 2010

In Europa verzuimen jaarlijks 12,5 miljoen personen door werkgerelateerde gezondheidsproblemen. In totaal wordt naar schatting minstens 367 miljoen dagen verzuimd door deze gezondheidsklachten. Dit blijkt uit de analyse die TNO in opdracht van Eurostat uitvoerde van de statistische data over arbeidsongevallen, werkgerelateerde aandoeningen en arbeidsrisico's in 2007 in Europa. TNO's belangrijkste bron was de Labour Force Survey die jaarlijks door Eurostat in de 27 EU-landen, aangevuld met Noorwegen en Kroatië wordt afgenomen.

Van alle Europeanen tussen 15 en 65 jaar heeft 8,6% last van gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd zijn door het werk. Dit betreft ruim 23 miljoen personen.
Tussen 1999 en 2007 is het aantal werkenden dat gezondheidsproblemen rapporteert met de helft toegenomen: van 4,7% naar 7,1% . Dit percentage is gebaseerd op een vergelijking van 9 EU-landen. De helft van hen heeft als gevolg van deze klachten kleine beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse taken. Ruim 20% ondervindt ernstige beperkingen. Ruim de helft verzuimt als gevolg van de klachten. Ruim één vijfde verzuimt meer dan 1 maand.

Leeftijd
Tot 55 jaar neemt het aantal personen met werkgerelateerde gezondheidsproblemen toe. Daarna is er sprake van een afname die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het zogenaamde ‘healthy worker effect'. Mensen met werkgerelateerde gezondheidsproblemen verlaten het arbeidsproces eerder dan mensen zonder deze klachten.
[1] Typen werkgerelateerde gezondheidproblemen
De twee belangrijkste typen gezondheidsproblemen zijn lichamelijke klachten (belangrijkste klacht voor ongeveer 60% van de respondenten met werkgerelateerde klachten) en stress-, depressieve en angstklachten (belangrijkste voor 14% van de respondenten). Hoogopgeleide personen noemen vaker stress, angst of depressie als de meest ernstige gezondheidsklacht, terwijl laag en gemiddeld opgeleide personen vaker lichamelijke klachten noemen.

Risicosectoren
Voor mannen en vrouwen zijn de ‘landbouw, jacht en visserij' en de ‘mijnbouw' de sectoren met de meeste werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Voor vrouwen komt daar de gezondheids- en welzijnssector nog bij.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: TNO, 3 augustus 2010