Laagste loonstijging sinds 2005

30 juli 2010

De cao-lonen in Nederland zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in het laagste tempo gegroeid sinds eind 2005. Gemiddeld lagen de lonen 1,2% hoger dan in het tweede kwartaal van 2009, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Een jaar eerder namen de lonen nog met gemiddeld ruim 3% toe. De contractuele loonkosten, die bestaan uit het cao-loon inclusief bijzondere beloningen en werkgeverspremies voor onder meer pensioen, werkloosheid en sociale fondsen, namen met 1,4% toe ten opzichte van het voorgaande jaar. In de gezondheids- en welzijnszorg was de stijging van de loonkosten met 2,7% het hoogst. Dat kwam vooral door de stijging van de cao-lonen, die in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2% omhoog gingen. Bij de financiële instellingen was de stijging van de loonkosten het laagst, zo blijkt uit de CBS-cijfers.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: CBS, 5 juli 2010