De aansprakelijkheid van de werkgever; hoever gaat dat?

Door: Marilet Hollants - 24 augustus 2010

Onlangs oordeelde een gerechtshof dat de werkgever tekort was geschoten in zijn wettelijke zorgplicht omdat hij geen instructies had gegeven aan een werknemer om de mobiele (werk)telefoon niet op te nemen tijdens het storten van beton. De betreffende werknemer was bij die werkzaamheden gevallen, doordat hij was afgeleid door een call op zijn mobieltje. De werknemer had door het ongeval letsel opgelopen. De werkgever (of diens verzekeraar) diende de schade voor dat letsel te vergoeden. Dat gaat best ver.
Wat zegt de wet over de aansprakelijkheid van de werkgever bij bedrijfsongevallen? Volgens de wet is de werkgever aansprakelijk tenzij hij aantoont dat hij zodanige maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Het gaat om maatregelen die "redelijkerwijs van de werkgever te verwachten zijn". Met andere woorden; als de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen is hij niet aansprakelijk. De werkgever is overigens ook niet aansprakelijkheid wanneer hij aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dat laatste wordt niet snel aangenomen in de rechtspraak.

Maar ook als de werkgever maatregelen heeft genomen die van hem redelijkerwijs te verwachten waren, is hij niet altijd gevrijwaard van een schadeclaim. De werkgever kan namelijk op grond van de wettelijke norm ‘goed werkgeverschap' gehouden worden een goede ongevallenverzekering af te sluiten voor werknemers die extra risico lopen. In een zaak waarbij een therapeut in een TBS-kliniek plotseling werd aangevallen door een patiënt, vond het gerechtshof dat de werkgever een schadedekkende verzekering had moeten afsluiten, mits dat mogelijk was tegen betaalbare premies.
Kortom, voorkom als werkgever bedrijfsongevallen met preventieve maatregelen en duidelijke instructies. En zorg in risicovolle branches voor een goede ongevallenverzekering van het personeel.

Marilet Hollants

 

Bron: column Tilburgse Koerier