Langer zwangerschapsverlof: meer kosten dan baten

19 juli 2010

EU-voorstellen pakken slecht uit voor werkgevers.

Het Europees Parlement stemt dit najaar over een verlenging van het zwangerschapsverlof van zestien, naar achttien of zelfs twintig weken. Nederland is tegen deze verlenging. Er kan beter worden gekeken naar een flexibeler ouderschapsverlof en de mogelijkheden om werk en privéleven beter te combineren.

Langer verlof heeft maar beperkte effecten op het ziekteverzuim en het gebruik van zorg door de moeder. Uit het onderzoek blijkt dat langer verlof geen (positief of negatief) effect heeft op de gezondheid van kinderen.

Meer verlof leidt daarentegen wel tot extra kosten voor werkgevers. Vrouwen werken niet, maar de werkgever moet wel het loon betalen. Het uitbreiden van het zwangerschapsverlof van zestien weken met twee weken kost € 117 miljoen, verlenging met vier weken kost € 322 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek dat het ministerie van SZW heeft laten uitvoeren. UWV vergoedt het overgrote deel van deze kosten, maar daarvoor betalen werkgevers wel premies. Ook maken werkgevers kosten voor vervanging.

Meer weten over verlofvormen van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/329