Fiets van de zaak gestimuleerd

12 juli 2010

Gunstige fiscale regels vanaf 2011.

Voor de fiets van de zaak geldt momenteel een onbelast bedrag van maximaal 749 euro, dat de werkgever aan de werknemer mag verstrekken. Het gaat daarbij om een ingewikkelde, en voor de Belastingdienst moeilijk te controleren regeling. Er is een nieuwe Werkkostenregeling ingevoerd waarin de regels rond de fiest simpeler zijn. Het is daarbij voor werkgevers bijvoorbeeld toegestaan om werknemers een duurdere (elektrische) fiets te vergoeden zonder dat dit tot belastingheffing leidt.

Vrije ruimte

De werkkostenregeling houdt in dat werkgevers maximaal 1,4 procent van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) mogen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte moet loonbelasting worden afgedragen in de vorm van een eindheffing van 80 procent.

Daarnaast kunnen werkgevers bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de zogenaamde gerichte vrijstellingen. Deze vrijstellingen gaan niet ten koste van het forfait van 1,4 procent. De gerichte vrijstellingen zijn bedoeld voor de belangrijkste onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld de zakelijke kilometervergoeding van 0,19 euro, die overigens ook geldt voor het fietsen naar het werk.

Fietsen naar het werk wordt nog leuker doordat werkgevers aan hun werknemers onbelast een renteloze lening voor een (dure) fiets kunnen verstrekken, waarbij de zakelijke onkostenvergoeding vergoeding van 0,19 euro per kilometer gebruikt kan worden voor de aflossing. Werknemers kunnen dan zelf ongeveer voor niks hun droomfiets uitzoeken. Werkgevers hoeven dit in feite alleen maar voor te schieten, zonder dat dit hun iets kost.

Raadpleeg voor de exacte toepasssing van de Werkkostenregeling een fiscalist. 

Bron: Opmaat Arbeidsrecht nieuws 2010/316