Arbeidsrecht van de 21e eeuw?

Door: Mark Diebels - 6 juli 2010

De wet gaat met zijn tijd mee. Vanaf 1 juli 2010 is het voor een werkgever officieel toegestaan een arbeidscontract per mail af te sluiten met een werknemer. Voor die tijd móest het op papier. Ook het verstrekken van een digitaal loonstrookje is per die datum mogelijk.

Of dat ook betekent dat we nu arbeidsrecht van de 21e eeuw hebben betwijfel ik. Deze wetswijzigingen zijn vanuit Europa opgelegd maar gaan eigenlijk over futiliteiten. Een echt belangrijk arbeidsrechtelijk onderwerp is het ontslagrecht en dat is al in geen tijden meer aangepast. Keer op keer buigen allerlei commissies zich erover, met zinnige adviezen, maar die verzanden dan weer in het poldermoeras. Beseffen wij wel dat de belangrijkste ontslagregels in de Tweede Wereldoorlog zijn ingevoerd? Om de arbeidsmarkt in de grip te houden werd ingevoerd dat voor een ontslag eerst toestemming aan de autoriteiten moest worden gevraagd.

Na de oorlog liet de Nederlandse overheid dit systeem als noodmaatregel in stand. Sinds 1945 (!) hebben we vervolgens geen nieuw ontslagrecht meer gekregen. De gedachte dat ‘je een werknemer moeilijk kunt ontslaan' komt vooral door deze ingewikkelde en verouderde regels. Laten we dus geen energie steken in verdere digitalisering, maar een begin maken met echte hervormingen. Hoopvol is dat bij Paars-Plus zowel VVD, D'66 als Groen Links voor een simpeler ontslagrecht zijn: een eerlijk maar flexibel systeem. Zou het er dan echt van komen?

Mark Diebels

Bron: column Tilburgse Koerier

Neem voor meer informatie contact op met: