Werkgevers: opnemen vakantiedagen afdwingen

7 juli 2010

'Zieke werknemers kunnen soms best vakantie opnemen.'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ervoor de regels rond vakantie aan te passen. De regering kondigde afgelopen maand aan Europese regels over te nemen, waardoor langdurig zieke werknemers in twee jaar tijd 300% meer vakantiedagen gaan opbouwen. Die moeten vervolgens allemaal worden uitbetaald als de werknemer uit dienst gaat.

Volgens de werkgevers kunnen werknemers, als zij bijvoorbeeld langdurig ziek thuis zijn, tijdens hun ziekte best van vakantie genieten. De nieuwe regels moeten het daarom naar hun mening voor de werkgever mogelijk maken vakantiedagen op te leggen aan hun zieke werknemers. Daarmee wordt voorkomen dat zij hun dagen niet opmaken en werkgevers met hogere kosten komen te zitten bij uitdiensttreding.

Dat geldt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland net zo goed voor gezonde werknemers, met een stuwmeer aan vakantiedagen. Tijdens de crisis zijn goede ervaringen opgedaan waarbij werknemers die tijdelijk minder werk hadden, werden gestimuleerd hun vakantiedagen op te nemen. Als het aan de werkgevers ligt moet de werknemer straks verplicht kunnen worden zijn dagen op te nemen, bijvoorbeeld binnen anderhalf jaar in plaats van nu binnen vijf jaar.

Meer weten over vakantiedagen van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Financieele Dagblad 5-7-10, Brabants Dagblad 6-7-10