Digitaal loonstrookje mag voortaan

1 juli 2010

Vanaf 1 juli 2010 gewijzigd arbeidsrecht.

Om de wetgeving in Nederland aan te laten sluiten op de technologische ontwikkelingen wordt per 1 juli 2010 een aantal wijzigingen doorgevoerd, ook in het arbeidsrecht. Het gebruik van e-mail en computerbestanden betekent dat de regels tussen werkgever en werknemer daar ook op af moeten worden gestemd.

Per 1 juli 2010 wordt het arbeidsrecht op twee punten aangepast. Allereerst wordt wettelijk toegestaan dat een loonstrookje in de vorm van een bestand wordt verstrekt. Als de werknemer er mee instemt kan hij per e-mail een bestand met een loonspecificatie ontvangen. Enige voorwaarde is wel dat de werknemer het bestand moet kunnen opslaan en later (opnieuw) moet kunnen inzien.

De tweede aanpassing gaat over de arbeidsovereenkomst. De wet zegt nu dat de werknemer recht heeft op een schriftelijke bevestiging van de werkgever over bijv. de functie, het loon, de opzegtermijn, de arbeidsduur en dergelijke. Die bevestiging, die meestal in de arbeidsovereenkomst staat, mag voortaan ook elektronisch worden gegeven.

Voorwaarden zijn weer: instemming van de werknemer en de mogelijkheid om op te slaan en later te kunnen inzien. Bovendien moet een elektronische arbeidsovereenkomst voorzien zijn van een deugdelijke elektronische handtekening.

Meer weten over de eisen aan een arbeidsovereenkomst van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Staatsblad 2010 nr. 206