Aanpassing vakantiedagen en ziekte

21 juni 2010

Nederlandse wet niet meer in strijd met Europa.

Een uitspraak uit 2009 van de Europese rechter over het recht op vakantie bij ziekte wordt in Nederland overgenomen. Het kabinet heeft dit besloten. De Nederlandse wetgeving was door die uitspraak in strijd met de Europese regels, en dat moet worden rechtgezet.

In Nederland geldt nu dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwt tijdens de laatste zes maanden van ziekte. In Europa wordt echter vastgehouden aan opbouw tijdens de volledige ziekteperiode. De Nederlandse wetgeving wordt nu aangepast, zodat de zieke werknemer elk ziektejaar ten minste het wettelijk minimum aan vakantie opbouwt. Dat is voor een fulltimer 20 dagen per jaar. Over alle dagen daarboven mag in de CAO of arbeidsovereenkomst iets anders worden afgesproken.

Tegelijkertijd zal een regel worden ingevoerd dat een werknemer de vakantiedagen binnen anderhalf jaar moet opnemen: te lang uitstellen van vakantie kan namelijk de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Ook hier mag in de CAO of de arbeidsovereenkomst een langere periode worden afgesproken.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie