Geen ontslag bij bezit kinderporno

2 juni 2010

Na gevangenisstraf mag werknemer terugkomen.

Een werknemer is strafrechtelijk veroordeeld omdat op zijn computer kinderporno stond. In de lokale krant heeft een verslag van de strafzitting gestaan, waardoor binnen het bedrijf van werkgever onrust is ontstaan. De werkgever vreest ook voor reputatieschade. Hij verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter wijst dat af:

"De handelingen van werknemer hebben zich volledig afgespeeld in zijn privésfeer. Deze handelingen hebben verder ook geen enkel raakvlak met de bedrijfsactiviteiten van werkgever en met de functie van werknemer. Voorts is niet gebleken dat het bewezen verklaarde een onverenigbaarheid oplevert met verdere functievervulling door werknemer. Van een goed werkgever mag in een situatie als de onderhavige worden verwacht dat hij de terugkeer van een werknemer na diens gevangenisstraf mogelijk maakt, ondanks mogelijke onrustgevoelens bij de overige personeelsleden. Het ligt op de weg van werkgever om aan het overige personeel op zorgvuldige wijze duidelijk te maken dat werknemer weer tewerkgesteld moet worden en hij zal daarbij al het mogelijke moeten doen om deze terugkeer in goede banen te leiden en onrust te voorkomen."

Omdat verder niet vaststond dat de werkgever imagoschade leed werd het ontslag afgewezen.

Meer weten over ontslag van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Ktr. Leeuwarden 12 mei 2010, LJN BM 5493