Zeven miljoen euro voor inburgering op de werkvloer

6 mei 2010

Minister Van Middelkoop (WWI) wil werkgevers stimuleren om inburgering voor werknemers op de werkvloer te organiseren. Daarvoor stelt hij in 2010 in totaal € 7 miljoen beschikbaar. Het betreft een tijdelijke regeling (Tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer) welke deel uit maakt van de uitvoering van het Deltaplan Inburgering. Op de website van het ministerie van VROM is nadere informatie over de regeling te vinden.

Voorzieningen op de werkvloer
Met de subsidie kunnen werkgevers voorzieningen treffen zodat werknemers kunnen inburgeren. Zo kunnen werkgevers een leslokaal op de werkvloer inrichten, lescomputers aanschaffen en werknemers ruimte bieden om onder werktijd de Nederlandse taal te leren. Per deelnemer is de bijdrage € 1.000, met een maximum van € 25.000 per werkgever. Werkgevers kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2010 subsidie aanvragen. De doelgroep is onder meer de schoonmaakbranche, de land- en tuinbouw, bij schilders- en productiebedrijven.
Beheersing Nederlandse taal
Als werknemers de Nederlandse taal beheersen, is dat goed voor bijvoorbeeld de contacten met collega's, de dienstverlening aan klanten en om eventuele veiligheidsvoorschriften te begrijpen. Ook krijgen zij meer kansen om aan het werk te blijven en zich verder te ontwikkelen.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Ministerie VROM, Staatscourant 12 april 2010, nr. 5470