Brancheweek voor de bouw bij UWV WERKbedrijf

6 mei 2010

UWV WERKbedrijf gaat samen met sociale partners en werkgevers- en werknemersorganisaties de dienstverlening voor de bouw uitbreiden door meer regionale servicepunten in te richten. Op de servicepunten kunnen werkzoekenden en werkgevers terecht voor bemiddeling van personeel, advies bij (dreigend) ontslag of een faillissement en om vacatures te melden. Voor het einde van het jaar hoopt het WERKbedrijf een landelijk dekkend netwerk van servicepunten te realiseren. Hierop vooruitlopend organiseert het WERKbedrijf tal van activiteiten voor de sector tijdens de brancheweek voor de bouw, van 17 t/m 23 mei 2010.

Regionale servicepunten
Eind vorig jaar zijn in Groningen en Twente de eerste twee regionale servicepunten voor de bouw gestart. Deze blijken in een grote behoefte te voorzien en daarom wil UWV WERKbedrijf voor het einde van het jaar een landelijk dekkend netwerk van servicepunten realiseren. Deelnemende partijen zijn onder meer Bouwend Nederland, Fundeon, FNV Hout en CNV Hout & Bouw. UWV WERKbedrijf komt voor de zomer ook met een landelijk bouwtelefoonnummer voor informatie, advies en het melden van vacatures.
Op de servicepunten werken adviseurs met veel kennis van de bouwsector. Zij bemiddelen zelf en adviseren de werkcoaches bouw van het WERKbedrijf. De werkcoach bespreekt met de werkzoekende de kansen binnen de sector en daarbuiten. Maar er kan bijvoorbeeld ook een competentietest worden afgenomen. Bij het eerste gesprek wordt direct gekeken of er geschikte vacatures zijn. Vakorganisaties FNV en CNV geven advies en ondersteuning bij vragen over cao's, pensioenen of een sociaal plan.

Bouw in de schijnwerpers
Naast de uitbreiding van de servicepunten organiseert het WERKbedrijf van 17 tot en met 23 mei bovendien de brancheweek voor de bouw. Doel van de week is om samen met de sector, met ondernemers en met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan over de werkgelegenheid in de bouw, nu en na de crisis. UWV WERKbedrijf wil de huidige moeilijke tijd in de bouw benutten om de samenwerking tussen alle partijen te versterken en een adequate bemiddelingsstructuur neer te zetten. UWV meent hierdoor de sector beter te kunnen bedienen als de werkgelegenheid straks weer aantrekt. Vestigingen van het WERKbedrijf organiseren op lokaal en regionaal niveau onder andere themabijeenkomsten, conferenties en werkgeverslunches.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: UWV, 15 april 2010