Risico-inventarisatie voor kleine werkgever gemakkelijker

6 mei 2010

Werkgevers met maximaal 25 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2011 afzien van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico's in hun bedrijf. Dat mag alleen als zij gebruik maken van een erkend systeem voor Risicoinventarisatie en Evaluatie van de branche. Ook moeten werknemers vanaf 1 januari 2011 de Risicoinventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.
De werkgever beschrijft in de Risicoinventarisatie de risico's die het werk met zich mee kan brengen en de maatregelen die het bedrijf neemt. Elke werkgever is verplicht een Risicoinventarisatie op te stellen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.

De vereenvoudiging van de Risicoinventarisatie verlaagt de administratieve lasten voor kleine werkgevers. Bedrijven die gebruik maken van een standaard model voor het opzetten van de Risicoinventarisatie zoals in de cao opgenomen, hoefden al geen toetsing meer te laten uitvoeren door een deskundige.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Nieuwsbericht Arbeidsinspectie, 1 april 2010