Nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten

6 mei 2010

In het voorjaar 2010 is een nieuwe versie van de STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen. STECR is een nationaal platform waar professionals op het terrein van werk, loopbaan, arbo, re-integratie en aangevuld met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, verzekeraars, praktijkkennis verzamelen en delen. Die kennisdeling vindt plaats in zogeheten STECR kenniskringen en mondt uit in een Werkwijzer of een Assist.

De vijfde versie van de Werkwijzer Arbeidsconflicten introduceert de ‘interventieperiode', in plaats van het oude begrip de ‘afkoelingsperiode'. Tijdens deze periode dient het loon te worden doorbetaald, ook indien er geen sprake (meer) is van ziekte van de werknemer en deze desondanks niet aan het werk is. De interventieperiode verschilt van de voorgaande afkoelingsperiode in die zin, dat als voorwaarde wordt gesteld dat de werkgever het eens moet zijn met het inlassen van zo'n interventieperiode. Een bedrijfsarts dient dan ook voorafgaand aan het voorstellen van een interventieperiode aan de werknemer eerst met de werkgever te overleggen. Tevens wordt in de nieuwe versie benadrukt, dat de interventieperiode bij uitzondering dient te worden toegepast, en alleen bedoeld is voor die situaties waarin een goed contact tussen werkgever en werknemer tijdelijk niet mogelijk is doordat sprake is van heftige emoties.
De oude voorwaarde dat de interventieperiode maximaal twee weken mag duren en dat partijen binnen die periode met elkaar in gesprek dienen te treden gelden ook voor de interventieperiode.

Naast de interventieperiode gaat de nieuwe werkwijzer onder andere ook nader in op:
- Het verbreden van de doelgroepen waarvoor de Werkwijzer is geschreven
- De ‘hoor en wederhoor' - procedure
- De inzet en actualisering van mediation
- De aandacht voor de verschillen in visie tussen bedrijfs- en verzekeringsarts
- Actualisatie wet- en regelgeving en jurisprudentie

Omdat STECR vanaf januari 2009 geen subsidie meer krijgt, zijn er aan de uitgaven van de werkwijzer kosten verbonden. Er zijn inmiddels verschillende organisaties die met elkaar voldoende exemplaren hebben ingekocht,waardoor de wegwijzer thans tegen een geringe vergoeding (5 euro excl. BTW en verzendkosten) verkregen kan worden (via info@stecr.nl).

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: www.stecr.nl