UWV helpt kwart miljoen mensen aan werk

6 mei 2010

Ruim 676.000 werkzoekenden hebben zich in het crisisjaar 2009 gemeld bij uitkeringsinstantie UWV. Het aantal gerechtigden voor een werkloosheiduitkering steeg met 81 procent tot bijna 310.000. Dat blijkt uit het op 31 maart jongstleden gepubliceerde jaarverslag van het UWV.

Ondanks de enorme toestroom in de WW heeft het UWV 254.000 mensen aan werk geholpen. Bijna 200.000 van deze groep hadden recht op een werkloosheidsuitkering. Ook hielp het UWV elfduizend mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en 13.000 mensen die nog aan het werk waren maar met werkloosheid werden bedreigd. Volgens de organisatie kon het UWV door de steeds intensievere samenwerking met gemeenten 24.000 bijstandsgerechtigden en 9400 mensen zonder recht op een uitkering naar een nieuwe baan bemiddelen.

Extra maatregelen
De extra toeloop van werkzoekenden is volgens de instantie opgevangen met diverse maatregelen, deels mogelijk gemaakt dankzij extra geld van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De belangrijkste maatregelen waren extra medewerkers (onder meer 650 extra werkcoaches) en het opzetten van 33 mobiliteitscentra.

Eind 2009 liepen er op de mobiliteitscentra in totaal 870 werkgeversprojecten. Daarvan was het merendeel gericht op de uitstroom van personeel naar een andere werkgever; 107 projecten richtten zich op het binnenhalen van nieuw personeel voor werkgevers. Ook de uitvoering van de regelingen voor werktijdverkorting (55.000 werknemers) en deeltijd-WW (45.000 werknemers) werden door het UWV uitgevoerd.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: ANP, 31 maart 2010