Hoge Raad fluit fiscus terug bij privégebruik zakelijke telefoon

6 mei 2010

Werkgevers die hun personeel een mobiele telefoon verstrekken, hoeven daarvoor veel minder belasting te betalen dan de fiscus hun eerder in rekening heeft gebracht. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een zaak die jaren heeft voortgesleept.

Regeling tot 2007
Het gaat om navorderingen, die de Belastingdienst heeft opgelegd voor het privégebruik van zakelijke mobiele telefoons in de jaren tot 2007. Tot die tijd gold de regel dat 90% van het gebruik van de mobiele telefoon zakelijk moest zijn. Er mocht dus slechts voor maximaal 10% aan privégesprekken worden gevoerd met de mobiele telefoon van de zaak.
Voor werkgevers was dat nauwelijks te bewijzen. De fiscus rekende vervolgens de mobiele telefoon tot het loon en bracht daarvoor 22,69 euro per maand in rekening. Dat leidde, inclusief brutering, tot forse naheffingen. Een onderneming met bijvoorbeeld 1000 werknemers met een mobiele telefoon van de zaak, moest per jaar 370.000 euro extra loonbelasting afdragen.

Procedure
In een procedure aangespannen door Ernst & Young heeft de Hoge Raad nu beslist dat het bedrag van 22,69 euro per maand dat de fiscus in rekening bracht, veel te hoog is. Ten onrechte heeft de fiscus ook de abonnementskosten hierbij in rekening gebracht, aldus de Hoge Raad. Volgens fiscalist Jan Bertram Rietveld van Ernst & Young bestaat ongeveer twee derde van dit bedrag uit abonnementskosten. De naheffingen van de Belastingdienst moeten dus met twee derde worden verlaagd.
Bedrijven die voorheen bezwaar hebben gemaakt tegen de naheffing, kunnen rekenen op een teruggave. Om hoeveel geld het in totaal gaat dat de fiscus niet kan innen, is niet duidelijk.
De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het gerechtshof in Arnhem. Dat moet nog exact vaststellen wat de fiscus in rekening mag brengen voor deze 'oude gevallen'.

Vereenvoudiging regeling werkkosten
Vanaf 2007 geldt een veel eenvoudigere regeling voor bedrijven. Die hoeven slechts aan te tonen dat minstens 10% van het gebruik van de mobiele telefoon een zakelijjke reden heeft. Die regeling gaat waarschijnlijk weer veranderen.
Vorig jaar heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Jan Kees de Jager, een wetsvoorstel gelanceerd om de regeling voor werkkosten en verstrekkingen door de werkgever te vereenvoudigen. In die nieuwe opzet krijgen werkgevers een belastingvrij forfait, waarbinnen zij zelf kunnen kiezen welke extra's zij hun werknemers willen geven. Dat forfait bedraagt 1,4% van de loonsom van het betrokken bedrijf.
Vanwege forse kritiek op de uitvoerbaarheid van het nieuwe voorstel heeft De Jager besloten om werkgevers gedurende drie jaar de keuze te geven tussen de oude en de nieuwe regeling. In 2013 worden de ervaringen geëvalueerd.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Het Financi?´el Dagblad, 15 maart 2010