Belangen zzp'ers behartigd in SER

6 mei 2010

Zelfstandigen zonder personeel krijgen een stem in de SER (Sociaal Economische Raad). De belangen van zzp'ers worden behartigd door Esther Raats-Coster, voorzitter van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Raats neemt de plaatsvervangende zetel in die VNO-NCW en MKB Nederland beschikbaar hebben gesteld. [xintro]

Toename ZZP'ers
Volgens het CBS telt Nederland nu ongeveer 630.000 zzp´ers. Het belang van zzp'ers, die een belangrijke bijdrage leveren aan de flexibiliteit van de Nederlandse economie, neemt toe volgens minister van der Hoeven van Economische Zaken. Daarom is het goed dat deze groep wordt vertegenwoordigd in de SER, de raad die de belangen behartigt van het gehele bedrijfsleven.

Administratieve lasten
Het kabinet heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om de positie van zzp'ers te verbeteren. Zo is het urencriterium in de MKB-winstvrijstelling geschrapt, hebben zzp'ers via de introductie van microfinanciering betere toegang gekregen tot krediet en zijn hinderlijke administratieve lasten aangepakt, zoals bij de Verklaring Arbeidsrelatie en de BTW-aangifte. Minister Verhoeven onderzoekt met de ministers Donner en De Jager verder de fiscale mogelijkheden voor zzp'ers.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht te Tilburg?

Bron: Ministerie Economische zaken, 9 maart 2010