Arbobalans 2009: Werknemer steeds meer doordrongen van noodzaak langer doorwerken

6 mei 2010

Het aandeel werknemers van 45 en ouder dat zegt door te willen werken tot 65 jaar is gestegen van 21 procent in 2005 tot 36 procent in 2008. Ook het aandeel ouderen dat aangeeft door te kunnen werken tot 65 jaar nam toe van 41 procent in 2005 tot 50 procent in 2008. Van de werkgevers vond in 2009 ongeveer 22 procent dat zij in geval van personeelsschaarste doorwerken tot het 65ste levensjaar moeten stimuleren; in 2000 en 2002 was dat nog slechts 13 procent. Deze cijfers staan in de Arbobalans 2009 van TNO.

Werkgever minder overtuigd

Vergrijzing, ontgroening en het betaalbaar houden van het sociale stelsel in Nederland, is er de oorzaak van dat er nu veel aandacht is voor de arbeidsparticipatie van ouderen en de discussie over het ophogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Langer doorwerken van oudere werknemers is momenteel één van de meest actuele onderwerpen. De stijging in het langer kunnen en willen doorwerken is vooral iets dat werknemers als logisch ervaren. Anno 2008 vindt echter maar één op de vijf werkgevers het voor de personele bezetting van belang dat werknemers tot het 65e levensjaar moeten kunnen doorwerken. We zien wel dat de financiële crisis hierop van invloed was, want vlak voor de crisis vond nog 32 procent van de werkgevers dat men bij personeelsschaarste werknemers tot 65 jaar moest stimuleren door te werken. In 2005 was dat echter nog maar 15 procent. De crisis drukt klaarblijkelijk ook werkgevers op de realiteit dat die banen er wel eerst moeten zijn.

In 2008 zijn er wel meer cao afspraken gemaakt dan in 2006 over leeftijdspersoneelsbeleid en loopbaanombuiging. Ook trof iets meer dan de helft van de werkgevers met 10 of meer werknemers voorzieningen voor langer doorwerken.

Lichter werk
Werknemers zelf geven aan dat ze langer kunnen doorwerken als het werk lichter wordt gemaakt. Werkgevers kiezen er dan vaak voor om oudere werknemers extra vrije dagen te geven (39 procent) of om gebruik te maken van een deeltijd-VUT of deeltijdpensioen (25 procent). Ook is de kortere werkweek populair (23 procent).

Meer hierover weten van een advocaat arbeidrecht in Tilburg

Bron: TNO, 18 maart 2010