MKB zet in op duurzame inzetbaarheid

6 mei 2010

Tenminste vijfhonderd bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgen vanaf 1 juli aanstaande gratis deskundig advies over de wijze waarop zij leren op het werk kunnen bevorderen. Dat hebben minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs en voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland op 9 maart jongstleden bekendgemaakt op de conferentie ‘Durf te investeren in leren' in Bussum.

Investeren in kennis is cruciaal
Doel van deze stimuleringsmaatregel is dat mkb-bedrijven de mogelijkheden voor leren binnen hun bedrijf verder ontwikkelen en investeren in de inzetbaarheid van hun medewerkers door middel van bijvoorbeeld scholing. Door leren op de werkplek kan een werknemer zijn kennis, kunde en vitaliteit op peil houden en de flexibiliteit van bedrijven versterken.

De arbeidsmarkt stelt steeds hogere eisen aan werknemers. Volgens Van Bijsterveld is het goed dat het mkb leren op de werkvloer extra gaat stimuleren. Juist met het oog op langer doorwerken is investeren in kennis en vaardigheden cruciaal en blijven werknemers vitaal voor de arbeidsmarkt.
Volgens Donner draagt scholing bij aan de ontwikkeling van mensen. Allereerst vergroot dat de kansen op de arbeidsmarkt. Maar uit onderzoek blijkt ook dat medewerkers die worden geschoold loyaler zijn naar hun bedrijf. Het mes snijdt dus aan twee kanten, aldus Donner.

Project van 1 juli 2010 tot 1 januari 2012
In de periode tussen 1 juli 2010 en 31 december 2011 krijgen tenminste vijfhonderd bedrijven de kans om met deskundig advies hun interne leercultuur te versterken, gericht op een brede en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dat is niet alleen goed voor de prestaties van het bedrijf en de motivatie van de werknemers, ook is het nodig met het oog op de toekomstige arbeidsmarkttekorten.
MKB-Nederland voert de regie over het project en gaat met een aantal geselecteerde branches bedrijven werven die hieraan willen deelnemen. De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met andere bedrijven en branches, opdat ook zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Met de nieuwe stimuleringsmaatregel Leercultuur geven de ministeries van OCW en SZW met MKB-Nederland uitvoering aan aanbevelingen van de Denktank Leren en Werken. Die adviseerde het kabinet vorig jaar om de leercultuur in het mkb te bevorderen en over de wijze waarop mkb-bedrijven daarbij kunnen worden ondersteund. Voor het totale project wordt vijf miljoen euro uitgetrokken.

~Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: SZW, 10 maart 2010