Re-integratiegeld 2010 bijgesteld

6 mei 2010

Het budget van het UWV voor inkoop van re-integratietrajecten om werklozen aan de slag te helpen in 2010 wordt aangepast van € 126 mln naar € 161 mln. Hierdoor blijft het mogelijk het afgesproken beleid te realiseren. Dit heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Budget selectiever inzetten
Onlangs werd bekend dat de verplichtingen die uitkeringsorganisatie UWV voor 2010 inmiddels is aangegaan, vrijwel al het beschikbare geld voor 2010 beslaat. UWV heeft door de stijging van het aantal werklozen als gevolg van de economische crisis in 2009 flink meer re-integratietrajecten ingekocht. Daarbij is miskend dat het beschikbare budget selectiever moest worden ingezet om alle doelgroepen adequaat te bedienen. Dit was in beleidsafspraken vastgesteld.

Minister Donner is teleurgesteld in het gebleken gebrek aan sturing bij het UWV. Hij wil dat het afgesproken beleid alsnog wordt gerealiseerd en heeft daartoe het UWV verzocht elders in de begroting geld vrij te maken.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg

Bron: SZW, 15 maart 2010