Werving en selectie op leeftijd

Door: Marilet Hollants - 20 april 2010

Onlangs heeft de Commissie Gelijke Behandeling nog eens bepaald dat een werkgever uit kostenoogpunt best specifiek jongeren mag werven, zij het onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste mogen de regels van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet worden overtreden. En ten tweede mag niet in het algemeen een leeftijdsgrens voor alle functies gesteld worden. De functie waarvoor wordt geworven, moet bijvoorbeeld een echte startersfunctie betreffen.


In de situatie die de Commissie beoordeelde, was daarvan overigens geen sprake. De sollicitant, een student van 23 jaar, was afgegaan op een poster waarin een supermarkt/stationswinkel in het algemeen om personeel vroeg. De student werd afgewezen. Gevraagd naar de reden van de afwijzing kreeg hij te horen dat alle sollicitanten van boven de 20 jaar werden afgewezen omdat ze te duur waren. Dat was te algemeen en daardoor in strijd met het verbod op leeftijddiscriminatie zoals vastgelegd in de Wet gelijke behandeling bij de leeftijd. Als de werkgever tevoren gericht had aangegeven dat het een startersfunctie van vakkenvuller betrof, had het wel gemogen.


Uitzonderingen op het verbod van leeftijdsdiscriminatie worden dus soms wel gerechtvaardigd geacht. Er moet dan sprake zijn van een legitiem doel, zoals een door de overheid erkend arbeidsmarktbeleid. Bovendien moeten de middelen om dat doel te bereiken doeltreffend en passend zijn.


Behalve de door de Commissie Gelijke Behandeling toegestane werving van scholieren voor ‘startersfuncties' passend bij de Taskforce Jeugdwerkloosheid, zou je wellicht ook kunnen denken aan een arbeidsmarktbeleid erop gericht om ouderen langer aan het werk te houden. Een werkgever zou dan voor specifieke ‘einde loopbaanfuncties' kunnen werven onder 65-plussers. Deze werknemers zijn immers doorgaans niet alleen flexibeler en niet afhankelijk van een bepaalde urenomvang, maar kunnen ook goedkoper zijn. Met name als er geen CAO met salarisbepalingen van toepassing is, kan een laag uurloon afgesproken worden. Immers, het wettelijk minimumloon geldt nog steeds niet voor deze leeftijdsgroep.
Voorzichtigheid is nog wel geboden. De Commissie Gelijke Behandeling heeft niet de status van de burgerlijke rechter. En tot nu toe heeft de burgerlijke rechter zich nog niet uitgelaten over dit soort functies. Maar met een duidelijk en gedifferentieerd functie- en personeelsbeleid heb je altijd een streepje voor.

Marilet Hollant

Bron: column Tilburgse Koerier

Neem voor meer informatie contact op met: