Donner tegen langer zwangerschapsverlof

20 april 2010

Europees voorstel verlenging naar 18 weken.

De Europese Commissie heeft voorgesteld het zwangerschapsverlof te verlengen van zestien naar achttien weken. Het Europees Parlement was begin dit jaar positief over het voorstel. Minister Donner vindt echter dat niet is aangetoond dat langer zwangerschapsverlof nodig is om de gezondheid van moeder en kind te beschermen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Wel laat hij daar nog onafhankelijk onderzoek naar doen.

Twee weken langer zwangerschapsverlof kost € 140 miljoen extra. Dit zullen vooral werkgevers merken, want zij betalen de premies, waaruit zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt gefinancierd. Ook het al langer door Groen Links voorgestelde vaderverlof van twee weken wijst de minister af. Dat zou € 235 miljoen kosten, terwijl er al recht op ouderschapsverlof bestaat.

In plaats van langer zwangerschapsverlof helpt het flexibeler maken van regelingen voor ouderschapsverlof, arbeidstijden en werkplek vrouwen beter werk en privé te combineren, volgens Donnner.

Meer weten over verlof, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuws 2010/167