Contractsfout werkgever kan niet worden hersteld

15 april 2010

Ontbindingsverzoek geen geschikt middel

De CAO van TNT staat zeven arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd toe. TNT heeft een werknemer na de vierde overeenkomst, per abuis een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. De bedoeling was om ook de vijfde keer een contract voor bepaalde tijd overeen te komen. TNT stelt dat sprake is van een wilsgebrek en vraagt nu ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege deze 'contractsfout'.

TNT meldt nog dat bij het sluiten van het vijfde contract aan de werknemer duidelijk was gemaakt dat dat voor bepaalde tijd was. Het contract moet dus worden gezien als een contract voor bepaalde in plaats van onbepaalde tijd. Door middel van de snelle en informele ontbindingsprocedure wil TNT duidelijkheid over de juridische status van de overeenkomst.

De werknemer stelt dat diverse collega's ook (eerder) een contract voor onbepaalde tijd kregen. Hij is bovendien door zijn chef gelukgewenst met zijn ‘vaste dienst'. Er is dus wel een contract voor onbepaalde tijd.  

De kantonrechter stelt vast dat er geen sprake is van verwijten aan de werknemer (eerder volle tevredenheid) en dat er bedrijfseconomisch voor hem genoeg werk is. Wat dus overblijft is de vraag of de wens van TNT om zekerheid te krijgen over haar positie als werkgever, een reden is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De wet omschrijft dat dat alleen kan bij een ontslag op staande voet-reden of een verandering van omstandigheden.

Een ontslag op staande voet reden speelt niet. Als van een verandering in omstandigheden zou moeten worden uitgegaan, dan heeft TNT die omstandigheid zelf in het leven geroepen, door een contractsfout te maken. Dat is haar eigen risico en kan niet leiden tot ontbinding. De poging om een contractsfout te herstellen kan in zo'n geval dus niet via een ontbindingsprocedure.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat Arbeidsrecht nieuws 2010/158