AH-to-go discrimineert naar leeftijd

7 april 2010

Alleen jongeren voor startersfuncties mag wel.

De meeste klachten bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over discriminatie op het werk gaan over leeftijdsdiscriminatie. Zo ook bij de stationswinkels AH-to-go. Die stelde voor al hun banen een leeftijdsgrens aan sollicitanten van maximaal 20 jaar. Dat is onderscheid naar leeftijd en in principe verboden. Er wordt daarom een klacht ingediend bij de CGB. Soms is zo'n onderscheid echter toch gerechtvaardigd, bijvoorbeeld als het bedoeld is om groepen werknemers op de arbeidsmarkt meer kans te geven.

De werkgever stelt dat zij met haar personeelsbeleid de bestrijding van de jeugdwerkloosheid bevordert. De wet maakt het mogelijk om een minimumjeugdloon te betalen, zodat een werkgever ook rekening moet kunnen houden met de kosten van een werknemer bij het aannemen. De CGB is het daar mee eens: 'Verweerster mag bij de werving en selectie van kandidaten voor startersfuncties ...rekening houden met de leeftijd van de kandidaat en de met diens leeftijd verbonden loonkosten.'  Toch gaat het fout voor de werkgever. Het selecteren op grond van leeftijd was in een aantal winkels een eigen leven gaan leiden en bij alle banen toegepast. De keten heeft dit ook bevestigd.

Het leeftijdsonderscheid is echter alleen toegestaan bij echte startersfuncties -zoals vakkenvullers- en niet bij alle vacatures. AH-to-go discrimineert daarom naar leeftijd.

Meer weten over leeftijdsdiscriminatie van een advocaat in Tilburg?

Bron: CGB-oordeel 2010-56