'Meer vrouwen voor meer uur aan het werk'

31 maart 2010

Voorstellen voor ingrijpende wijzigingen.

In 2008 is de Taskforce Deeltijd Plus ingesteld. Die had onder meer tot doel te onderzoeken waarom veel vrouwen op de arbeidsmarkt blijven 'hangen' in kleine deeltijdbanen. Nergens ter wereld werken zoveel vrouwen parttime. De meesten werken echter 24 uur of minder. 

Volgens het rapport:

"In een land waar één op de drie huwelijken strandt, is het niet langer verdedigbaar dat de helft van de vrouwen een inkomen heeft dat onder het bijstandsniveau van rond de duizend euro ligt. Het is te meer opvallend aangezien vrouwen aangeven dat ze gemiddeld wel een paar uur meer willen werken dan ze nu doen. Dus wel in deeltijd, maar in grotere deeltijd.

Als de vrouwen die nu in kleine deeltijdbanen werken allemaal twee uur meer gaan werken dan levert dat ons land meer dan 83.000 fte op. Iedere moeder in Nederland met een kleine deeltijdbaan zou zich moeten afvragen of die twee uur meer daadwerkelijk schade aan de kinderen toebrengt. Onderzoek...bewijst dat vrouwen die werken meer tijd besteden aan hun kinderen dan vrouwen dertig jaar geleden, toen veel minder vrouwen werkten."

De Taskforce heeft nu zijn eindrapport uitgebracht met vérstrekkende aanbevelingen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • invoering van een recht op flexibele werktijden
  • afstemmen openbare leven op flexibele arbeidstijden (langere openstelling winkels en overheidsdiensten bijvoorbeeld)
  • versoepelen arbo- en arbeidstijdenwetgeving vanwege flexibele arbeidstijden
  • invoeren van betaald ouderschapsverlof (betaald door het recht op kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken)
  • de fiscale voordelen voor niet-werken ('aanrechtsubsidie') afschaffen
  • volledige afbetaling studiefinanciering, ook bij part-time banen
  • actief promoten van het opnemen van ouderschapsverlof door vaders

Minister Donner heeft in een reactie het belang van langer doorwerken benadrukt.

Meer weten over deeltijd van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Eindrapport Taskforce Deeltijd Plus