Nieuwe aanpak arbeidsconflicten

29 maart 2010

Geen time-out meer maar 'interventieperiode'.

Het nationaal platform STECR heeft haar aanbevelingen rond de aanpak van arbeidsconflicten vernieuwd. Met bijdragen van veel belangrijke betrokkenen is tot een richtlijn gekomen voor bedrijfsartsen. Belangrijke wijziging in die richtlijn is het vervallen van de de zogeheten time-out.

Tot nu schreef een bedrijfsarts aan werkgever en werknemer een time-out van twee weken voor, bij een ziekmelding na een arbeidsconflict. In die twee weken konden de gemoederen tot rust komen. Daarna kon aan de hand van bijvoorbeeld mediation een oplossing worden gezocht. Bezwaar was vaak dat het bij zo'n ziekmelding dus niet echt om 'ziekte' ging. Een zakelijk geschil kreeg een medisch sausje.

De nieuwe aanpak kiest niet meer voor een standaard time-out. Alleen als er heftige emoties bestaan die een vruchtbare samenwerking belemmeren kan de bedrijfsarts nog een afkoelingsperiode inlassen, die 'interventieperiode' wordt genoemd. Dat mag overigens alleen als de werkgever daarmee instemt. Het gaat in deze periode verder uitdrukkelijk niet om ziekte maar om 'extra betaald verlof'. Het doel is om in de interventieperiode weer met elkaar in gesprek te raken. De interventieperiode duurt maximaal twee weken.

Meer weten over arbeidsconflicten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?   

Bron: STECR-Richtlijn Arbeidsconflicten (febr. 2010)