FNV wil nieuw soort dokter: de werknemersarts

23 maart 2010

Bedrijfsarts zou niet onafhankelijk zijn.

De bedrijfsgezondheidszorg moet volgens de FNV op de schop. De bedrijfsarts zou voortaan meer de rol van organisatieadviseur moeten vervullen. Daarnaast zou er een nieuw type arts moeten komen: de werknemersarts, onafhankelijk en uitsluitend voor de begeleiding en behandeling van zieke werknemers.

De FNV meent dat door marktwerking de positie van de bedrijfsarts als vertrouwenspersoon voor de werknemer is uitgehold. Leo Hartveld van het FNV: "Al diens werkzaamheden worden immers betaald, via een contract, door de werkgever. Daarnaast zijn bedrijfsartsen steeds meer in de rol gedrukt van ziekteverzuimcontroleurs." Ook de weg naar de bedrijfsarts wordt niet altijd even gemakkelijk gevonden. "In een aantal bedrijven moeten werknemers toestemming vragen aan de baas om naar de bedrijfsarts te mogen. Of soms bepaalt een ‘case-manager' voor een werknemer of de bedrijfsarts wel de juiste persoon is om met de klacht naar toe te gaan."

De positie van bedrijfsarts zou moeten veranderen in "organisatieadviseur op het gebied van de arbeidsomstandigheden: Hij houdt zich bezig met zaken als risk-assessment, uitvoeren van onderzoek op groepsniveau, het ontwikkelen van een goed preventiebeleid etc." De FNV bepleit daarnaast dus de introductie van een arbo-arts of werknemersarts, die niet betaald wordt uit een contract met de werkgever, maar net zoals andere artsen uit de ziektekostenverzekering. "Wij denken dat het goed is wanneer de arbo-werknemersarts wordt geposteerd in de directe nabijheid van de huisarts. Immers, veel zieke werknemers komen met werkgerelateerde klachten ook op het spreekuur van de huisarts. Die moet, in geval van werkgerelateerde klachten, direct kunnen doorverwijzen naar een werknemersarts."

Meer weten over de rol van bedrijfsartsen van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat Arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/129