Dag van het erfrecht

22 maart 2019

Op 22 maart is het de Dag van het Erfrecht.  Op deze dag staan we stil bij het belang van deskundige en juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen, omdat veel erfrechtelijke problemen voorkomen hadden kunnen worden door tijdig en kundig juridisch advies door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat.  Tijdens de Dag van het erfrecht kunt u vrijblijvend en kosteloos adviesafspraak (in de week van 22 maart tot en met 29 maart) inplannen voor uw vragen. 

Wat is uw vraag?

Het erfrecht is een breed en complex rechtsgebied. Daarnaast is elke situatie anders. Wat is uw vraag? We luisteren graag en geven uw advies, hoe lastig het ook is: we komen eruit.

Hieronder een aantal veelvoorkomende kwesties.

Wie is executeur?

In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie de erflater als executeur benoemt. Maar wat als één erfgenaam het oneens is met benoeming? Kan er een andere worden benoemd, en zo ja, op welke grond?  Op basis van het testament, de situatie en de wet geven wij advies.

Wat valt er in de nalatenschap?

Alle bezittingen en de schulden... maar soms is dat niet duidelijk. Zeker onderhandse geldleningen en vorderingen binnen de familie roepen vragen op als deze niet (goed) zijn vastgelegd. Ook kan het vermoeden bestaan dat er al bezittingen verdwenen zijn. Wacht dan niet te lang met juridisch advies.  

Niet meewerkende erfgenaam?

De erfgenamen zijn bekend, maar een daarvan weigert mee te werken.  Wat nu? De volledige afwikkeling stagneert. Wanneer een gesprek niet werkt zijn juridische stappen helaas noodzakelijk. 

Uit deze voorbeelden kan je afleiden dat mensen vaak niet zo veel afweten van erfrecht. Dit is op zich geen probleem, als je je goed (juridisch) laat adviseren. Daarom nodigen wij u van harte uit uw erfrechtelijke kwestie of probleem vrijblijvend aan onze erfrechtadvocate voor te leggen op de Dag van het Erfrecht op 22 maart aanstaande. Bel of e-mail wel even van te voren om een gratis afspraak in te plannen in de week van 22 maart tot en met 29 maart 2019, zodat wij tijd vrij kunnen maken. Indien u e-mailt (info@kzoadvocaten.nl), willen we u vragen het onderwerp "Dag van het Erfrecht, vrijblijvende afspraak inplannen" te gebruiken.

Wij horen graag van u!

Neem voor meer informatie contact op met: