Plannen voor toezichthouder op advocatuur

8 maart 2010

Minister wil toezicht, ook zonder klachten.

Om de integriteit en kwaliteit van notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders te bewaken en bevorderen dient er volgens minister Hirsch Ballin wettelijk geregeld toezicht én tuchtrecht te zijn. Het toezicht zal vooral een preventief karakter moeten hebben en plaats moeten vinden zonder dat er al van een overtreding sprake is. Met goed toezicht kunnen overtredingen zo vroegtijdig mogelijk worden voorkomen of aan het licht worden gebracht.

Voor de advocatuur is het toezicht nu nog niet wettelijk vastgelegd. De minister wil dat er een wettelijke regeling komt. In elk geval moet het toezicht op de advocatuur worden opgedragen aan een onafhankelijk toezichthoudend orgaan binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. Het toezicht moet ook worden losgekoppeld van het tuchtrecht en niet meer afhankelijk zijn van de indiening van een klacht over een advocaat. De minister kondigt in zijn brief bovendien aan dat ook advocaten zich tegenover de toezichthouder niet meer moeten kunnen beroepen op hun geheimhoudingsplicht.

KZO Advocaten is overigens aangesloten bij de Klachtenregeling voor advocaten én bij de onafhankelijke Geschillencommissie Advocatuur.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Justitie

Neem voor meer informatie contact op met: