Leuk toch, kiekjes van je kroost delen op het internet?

Door: Edwin Aerts - 18 januari 2019

Word je af en toe ook zo gek van ál die filmpjes van de kinderen van kennissen op Facebook? Of de oneindige stroom met foto's op Instagram van dat schattige dochtertje van jouw collega? Onze advocaat Edwin Aerts bekijkt dit fenomeen met een juridische bril, waarbij de uitkomst je wellicht zal verrassen.

Leuk toch, kiekjes van je kroost delen op het internet?

Maar hoe zit het met de privacyrechten van je kinderen? Wat bijvoorbeeld als je ex-partner die foto's of filmpjes helemaal niet ziet zitten?

Precies daarover moest de Haagse rechtbank een oordeel vellen in oktober jl. In deze zaak vlogde een moeder over haar twee jonge kinderen (2 en 4 jaar oud) op YouTube en Instagram. Haar ex-partner, vader van de kinderen, verzocht de rechtbank om de moeder op te dragen de vlogs offline te halen en haar te verbieden nieuwe beelden van de kinderen online te zetten. De vader eiste een dwangsom van 500 euro per keer en per dag dat de moeder in overtreding was.

Waarom vroeg de vader dit? Jan en alleman zet tegenwoordig toch foto's en filmpjes van zijn of haar kinderen online? Dat is toch heel normaal in de huidige moderne tijd? Dat was althans de kern van het verweer van de moeder. Zij stelde namelijk dat ze, als buitenlandse moeder in Nederland, de kijkers van haar vlog een inkijkje in de Nederlandse cultuur wilde geven, in het bijzonder hoe het is als alleenstaande moeder hier in Nederland. Volgens de moeder was bovendien helemaal niet vast komen staan dat de kinderen er last van hadden dat ze met beeld & geluid online stonden.

In zo'n geval zul je als eiser (in dit geval dus: de vader) meer ten berde moeten brengen dan enkel dat "de privacy" van de kinderen aangetast wordt. Je zult uit moeten leggen waarom en wat de mogelijke gevolgen zijn. Dat deed de vader. Hij bracht naar voren dat hij vreesde dat het beeldmateriaal van zijn kinderen online rond zou gaan zwerven en dat de vlogs een object zouden kunnen worden van pedofilie of pestgedrag.

De rechtbank is het met de vader eens:     

"Naar het oordeel van de rechtbank is door de moeder onvoldoende bestreden dat met de op voor eenieder in de openbaarheid toegankelijke foto's en video's het door de vader gevreesde risico op pestgedrag en nadelige gevolgen voor het later functioneren in het sociaal maatschappelijk verkeer, en in mindere mate objectivering voor pedofielen, zich voor zal doen. Een risico dat de rechtbank ook overigens verre van denkbeeldig acht."

Ik vermoed dat de erg jonge leeftijd van de kinderen een doorslaggevende rol heeft gespeeld. De rechtbank weegt namelijk (mijns inziens terecht) nadrukkelijk mee dat kinderen in deze leeftijd (twee en vier jaar oud) niet zelf een weloverwogen keuze kunnen maken en evenmin de gevolgen kunnen overzien van dit soort vlogs. Ze zijn in feite slechts lijdend voorwerp.

Een behoorlijk baanbrekende uitspraak dus, als u het mij vraagt. Mijn tijdlijn op Facebook puilt bijvoorbeeld uit van foto's en filmpjes die vrienden hebben geplaatst van hun jonge kids. Heeft u vragen over foto's en video's op internet? Neem dan contact met ons op.

Neem voor meer informatie contact op met: