Dag van de scheiding: algemene informatie over scheiding

11 september 2018

Gaan scheiden of in scheiding liggen is niet makkelijk, het heeft werkelijk op alle facetten van iemands leven impact. Het roer moet - of men nu wilt of niet - om, maar hoe en wat is haalbaar? De onzekerheid, de tegengestelde belangen, emoties en de juiste kennis van zaken zorgen ervoor dat ex-partners vaak grote moeite hebben om  (goede, houdbare en haalbare) oplossingen te vinden.

Expertise en de juiste begeleiding zijn essentieel

Het is een misverstand dat een vechtechtscheiding ontstaat wanneer er advocaten bij betrokken worden. Integendeel: een gespecialiseerde advocaat(-mediator) kan juist dit helpen te voorkomen. Een gespecialiseerde advocaat is reëel in zijn of haar (juridische) advies én heeft ook de expertise om een goed advies af te geven dan wel zelf met suggesties te komen. Hierbij zal de advocaat ook richting zijn of haar cliënt(en) met tijd en wijlen kritisch zijn (niet zonder meer meepraten!) en iemand zo nodig sturen en of zelfs aanspraken op het gedrag wat hij of zij laat zien. Daarbij zal ook zelfs het belang van de ander worden meegenomen.

Dit alles de scheiding "goed" af te wikkelen en te voorkomen dat partijen in de situatie terechtkomen dat men over en weer "bewust" de ander leed wil toebrengen, vaak ook nog over het hoofd van de kinderen. Het hoort bij de taak van een gespecialiseerde advocaat de cliënten te behoeden voor een vecht echtscheiding.

De houdbaarheid van de afspraken

Een scheiding regel je niet zomaar én daar waar de scheidingen tegen "bodemprijzen" worden aangeboden moet men zich afvragen wat men er voor krijgt... Goedkoop is duurkoop, dat is onze ervaring uit de praktijk. Achteraf blijken zaken niet of niet goed geregeld te zijn en/of zijn er afspraken gemaakt waar van men de gevolgen niet overzag c.q. niet had gewild. En ja, dan komen de problemen alsnog, vaak nog heftiger en uiteindelijk kostbaarder om te herstellen (als dat al mogelijk is).

Neem voor meer informatie contact op met: