Linke soep: deel 2

9 april 2018

In juni van vorig jaar viel ons de procedure over advocatenkantoren Link en Linq al op. De vraag was of het nieuw opgerichte Linq Advocaten zijn handelsnaam mocht blijven voeren met het oog op verwarringsgevaar.

Link Advocaten, het "oude" advocatenkantoor, is gevestigd in de Randstad. Het advocatenkantoor behandelt voornamelijk familie-, personen- en erfrecht kwesties. Linq Advocaten, gevestigd te Limburg, richt zich voornamelijk op het MKB. De twee advocatenkantoren liggen meer dan 200km van elkaar vandaan.

Op grond van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die voor het publiek voor verwarring tussen (beide) ondernemingen kan zorgen. De afstand tussen beide kantoren lijkt aanzienlijk: meer dan 200km om van de een naar de ander te reizen over de weg. Zijn cliënten bereid om zo ver te reizen voor een advocaat, zeker als beide kantoren zich op een andere doelgroep lijken te richten?

De rechtbank vond dat er wel degelijk sprake was van verwarringsgevaar. Ondanks dat er geen tot weinig sprake was van overlap met betrekking tot de rechtsgebieden waar de advocaten in opereren, oordeelde de rechtbank dat er moet worden gekeken naar de werkzaamheid als advocaat an sich. Deze werkzaamheid houdt volgens de rechter het verlenen van juridische bijstand in. Uiteraard verlenen beide advocatenkantoren deze bijstand.

Ook de afstand tussen de twee kantoren doet niet af aan het verwarringsgevaar. Het "oude" advocatenkantoor, Link, geeft duidelijk aan op haar website rechtszoekenden uit het gehele land te helpen, bijvoorbeeld door middel van Skype afspraken. Linq voert als verweer aan dat zij zich slechts richten op cliënten in Limburg en Brabant. Mede doordat beide ondernemingen ook actief zijn op sociale media acht de rechtbank dit verweer niet voldoende om aan te tonen dat Linq zich niet in het vaarwater van Link bevindt.

Conclusie is dus dat Linq Advocaten zijn handelsnaam dient aan te passen. De rechtbank geeft wel toe dat dit een omvangrijke verandering is en geeft het advocatenkantoor dus langer de tijd dan geëist wordt door Link, namelijk 3 maanden in plaats van 4 weken.

Uit de uitspraak blijkt dat in de tijd van sociale media het voeren van een unieke handelsnaam belangrijker wordt. Een degelijk onderzoek naar een goede naam moet dus ook bestaan uit het controleren van de naam bij de Kamer van Koophandel. Vermijd dus verwarring en neem de tijd om een goede en originele naam te bedenken. 

Bron. 

Neem voor meer informatie contact op met: