Eigenwijze advocaten

Door: Leo van Osch - 26 maart 2018

Onze advocaat Leo van Osch doet aan zelfreflectie en erkent dat advocaten een koppige beroepsgroep zijn. Hij illustreert dit aan de hand van een procedure van een advocaat tegen een fotograaf, waar de advocaat zijn kennis over het recht wellicht ietwat overschatte.

Advocaten zijn vreselijk eigenwijs. Herkenbaar. Maar ook advocaten moeten zich natuurlijk aan de wet houden. Een fotograaf merkte dat zijn foto op de website van een Haags advocatenkantoor stond - zonder naamvermelding nota bene -  en vroeg schadevergoeding. Gauw betalen is het motto in dat soort gevallen want anders wordt het nogal snel van kwaad tot erger.

Maar neen, de advocaat ging de strijd aan en voerde in de procedure redelijk kansloze verweren. Verweren die nog niet eens bijna hout sneden en meer lagen in de categorie: "het is niet eerlijk ". Oh ja, en hij had naar zijn zeggen gratis reclame gemaakt voor de fotograaf, even vergetend dat hij diens naam niet had vermeld op de website, zodat de kantonrechter wel raad wist met dat verweer.

Al met al gaf hij  blijk van onbekendheid met het rechtsterrein en de risico's die aan dit type procedures kleven. Want, niet iedereen weet dat in dit soort zaken de rechter een volledige kostenveroordeling kan uitspreken. Dat kan aardig in de papieren lopen.

De advocaat van de fotograaf kwam namelijk met een factuur van € 3.500.-- op de proppen. En jawel, naast de hoofdsom van enkele honderden euro's moest de advocaat ook het bedrag van € 3500,-- gaan betalen. Zuur,  temeer nu een enkel telefoontje met een advocaat die wat meer weet van auteursrechten duizenden euro's zou hebben bespaard.

Bron plaatje (om rechtszaken te voorkomen).

Neem voor meer informatie contact op met: