Werkgever moet back up loonadministratie hebben

2 maart 2010

Problemen anders voor zijn rekening.

Meerdere werknemers claimden onjuist loon te hebben gehad en stapten naar de kantonrechter. De werkgever meldde dat er een storing was opgetreden in zijn loonadministratie; hij kon de claims niet controleren. De kantonrechter vond dat de werkgever dan ten minste een voorschot zou moeten geven, gebaseerd op betalingen uit het verleden. Als de werkgever zo'n voorschot niet betaalt dan is de storing in de loonadministratie zijn probleem.

"Een werkgever dient...te allen tijde te beschikken over een correcte en actuele loonadministratie, voor veel ondernemers reden om van deze gegevens tenminste veelvuldig een back-up te maken of ter voorkoming van problemen als de onderhavige de loonadministratie te doen verwerken door een derde. Als zoals hier de loonadministratie in het ongerede raakt is dit volledig voor rekening en risico van de werkgever en hoort te gelden dat wanneer de werkgever de stellingen van de werknemer weerspreekt met het argument dat "dit niet kan worden nagekeken", dit als zijnde niet of onvoldoende gemotiveerd verweer terzijde behoort te worden geschoven." aldus de rechter.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Ktr. Sittard-Geleen 6 januari 2010 LJN BL5784