Misleiding met sms-diensten

1 maart 2010

Consumenten worden beter beschermd.

Het Ministerie van Economische Zaken wil dat er een einde komt aan de vele klachten over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen bij sms-diensten. Vooral jongeren en andere kwetsbare groepen zijn hiervan vaak de dupe bijvoorbeeld wanneer zij ringtones of andere sms-diensten bestellen. Zij zitten dan vaak ongewild en onbedoeld vast aan een duur abonnement, waar ze weer moeilijk van af komen.

Er is voorgesteld om consumenten minder snel af te laten sluiten door hun mobiele telefoonaanbieder, als er een conflict is over de betaling van een ongewenst sms-abonnement. Te denken is aan een waarschuwing van te voren voor de afsluiting, en zelfs een verbod om af te sluiten, als de telefoonaanbieder betalingen incasseert namens een sms-aanbieder die zich niet aan de regels houdt. De voorstellen zijn ingediend bij de Rada van State.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: Persbericht Ministerie van Economische Zaken