Cao-akkoord gesloten voor verzorging en thuiszorg

17 oktober 2016

Na lange onderhandelingen hebben werkgevers en drie vakbonden een cao-akkoord gesloten voor de werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg. De FNV is echter niet akkoord gegaan.

Resultaten

De cao-onderhandelingen houden onder andere in dat er een loonsverhoging van 2,4% plaats gaat vinden. Daarnaast wordt er in drie stappen gegroeid naar een volledige dertiende maand. Vanwege de hoge administratieve lasten en het hoge ziekteverzuim in deze sector is er toegezegd dat er gewerkt wordt om deze te verlagen.  

Werknemersorganisaties

De werknemersorganisaties die akkoord gingen zijn de CNV Zorg & Welzijn, NU'91 en FBZ. De FNV ging echter niet akkoord. Volgens de FNV zouden de echte problemen in de ouderenzorg niet worden aangepakt. Het gaat dan om de werkdruk en de doorgeslagen flexibilisering. De gebroken en de onzekere diensten in de verpleeghuizen en thuiszorg hebben tot gevolg dat veel medewerkers ziek worden.

Daarnaast heeft 85% va de ondervraagde medewerkers bij het FNV aangegeven dat de werkdruk te hoog is. Alle oplossingen om deze problemen aan te pakken zouden tijdens de onderhandelingen zijn afgewezen. Het ontbreekt de FNV aan concrete afspraken om deze problemen te verhelpen, waardoor zij niet akkoord kunnen gaan met dit akkoord.

Bron: Nu.nl

Neem voor meer informatie contact op met: