"Flink meer werknemers vallen onder lopende cao"

11 oktober 2016

Nu.nl berichtte vorige week dat volgens cijfers van het AWVN steeds meer werknemers onder een lopende cao zouden vallen. Dit is een is een opmerkelijk verschil met wat het Kabinet meldde op Prinsjesdag. Zoals onze advocaat Mark Diebels in zijn blogpost over Prinsjesdag al opmerkte, zegt het kabinet dat er vanaf 2012 een daling is van het aantal werknemers dat onder een cao valt, naar nu 5,5 miljoen. Volgens cijfers van AWVN zijn dat "slechts" 4 miljoen werknemers, een stijging vergeleken met 3,25 miljoen vorig jaar.

Of meer of minder werknemers onder een lopende cao vallen is belangrijk. In cao's worden namelijk vaak aanvullende voorwaarden gegeven op arbeidsovereenkomsten. Deze voorwaarden scheppen meer duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Daarnaast kan er meestal van deze bepalingen niet worden afgeweken wanneer dit ongunstiger is voor de werknemer. Het dient dan als een soort beschermingsmechanisme.

Bron: Nu.nl

Neem voor meer informatie contact op met: