Eerste kamer neemt Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden aan

10 juni 2016

De Eerste Kamer heeft op 7 juni 2016 het wetsvoorstel ter bescherming voor erfgenamen tegen schulden aangenomen. Deze nieuwe wet zou ervoor moeten zorgen dat de situatie voor de zogenaamde ‘zuivere' aanvaarding verduidelijkt wordt, zodat erfgenamen beter weten wat hen te wachten staat wanneer zij een erfenis aanvaarden en hierdoor niet onverwacht in financiële problemen komen.

Zuivere aanvaarding

Wanneer een erfgenaam de erfenis aanvaardt en waar hij vrij kan beslissen over alle goederen in de erfenis, wordt dit een zuivere aanvaarding genoemd. Er is straks pas sprake van een zuivere aanvaarding als de erfgenaam de spullen uit deze erfenis verkoopt of er op een andere manier voor zorgt dat andere schuldeisers geen aanspraak meer kunnen maken op deze spullen. Het nadeel van deze vorm van aanvaarding is, is dat de erfgenaam met het privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden die mee komen met de erfenis.

Beneficiaire aanvaarding

Bij deze vorm van aanvaarding van de erfenis is de erfgenaam veiliger voor schulden. Mocht er een schuld zijn, dan hoeft deze alleen betaald te worden met het geld uit de erfenis, de erfgenaam hoeft hier geen geld bij te leggen uit zijn privévermogen. Onder toezicht van de rechter moeten de erfenis en de schulden die daarmee komen afgehandeld worden, pas daarna kan de erfgenaam het geld en de spullen uit de erfenis gebruiken.

Onverwachte schuld

Naast deze maatregelen heeft deze wet een regeling wanneer er een onverwachte schuld de kop opsteekt. Wanneer de erfenis aanvaard is met een zuivere aanvaarding en er komt een onverwachte schuld op tafel, kan deze uitgesloten worden van de erfenis.  

Conclusie

Deze nieuwe wet verschaft meer duidelijkheid voor degenen die een erfenis kunnen aanvaarden en niet zeker weten wat er zich allemaal in deze erfenis bevindt. Hoewel het altijd verstandig is om van tevoren zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de erfenis, kunnen deze twee vormen van aanvaarding meer zekerheid bieden voor de erfgenaam.

Bron: Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Meer weten hierover van een advocaat familierecht in Tilburg?

 

Neem voor meer informatie contact op met: