Hoe zat het ook alweer met het vakantiegeld?

Door: Leo Klijn - 3 juni 2016

Eerder legden we al uit dat een werknemer bij een arbeidsovereenkomst recht heeft op vakantiegeld. Maar hoe zat het nu ook alweer precies?

De maanden mei en juni zijn de maanden waarin aan werknemers het jaarlijkse vakantiegeld wordt betaald. Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

Volgens de Wet Minimum loon en Minimum vakantietoeslag (WMM) komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Onder het brutoloon vallen ook provisie (beloning voor verleende diensten), prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek. Over verdiensten als dertiende maand, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen hoeft geen vakantiegeld te worden betaald. Vakantiegeld wordt zwaarder belast met het tarief bijzondere beloningen.

Deeltijders opgelet: als een deeltijdwerknemer meer uren maakt dan in zijn of haar contract is opgenomen, wordt over die meeruren vakantiegeld opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een nul-urencontract heeft. Als iemand die al fulltime in dienst is, overwerkt, bouwt hij geen extra vakantiegeld op.

Neem voor meer informatie contact op met: