Schuldenaar krijgt half jaar adempauze

24 mei 2016

Vandaag werd bekend gemaakt dat staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Justitie een wetsvoorstel ingediend hebben om de betalingsverplichting van de schuldenaar een half jaar stil te zetten. Wat betekent dit voor de ondernemer die nog geld van een privépersoon krijgt? 

Druk uit de politiek

Na lang aandringen van de Tweede Kamer is dit wetsvoorstel opgesteld na overleg met de belangenbehartigers van schuldhulpverleners (NVVK), de gerechtsdeurwaarders, de gemeentekoepel VNG en de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) opgesteld.

Huidige situatie

Schulden komen vaak voort uit het feit dat er geen overzicht is in de inkomsten en uitgaven. Om te voorkomen dat schuldenaars het ene gat dichten en daarvoor een ander lening weer aangaan, wil het kabinet met deze adempauze de schuldenaar de mogelijkheid bieden om orde op zaken te stellen.

Op dit moment is er al een traject met een soortgelijke werking. Hier moeten echter alle schuldeisers mee instemmen, wil de schuldenaar een pauze van het aflossen van schulden toegewezen krijgen. Dit betekent dat wanneer één schuldeiser hier niet mee wil meewerken, gelijk het hele plan in duigen valt, ten nadele van de schuldenaar.

Het voorstel

Met het nieuwe plan zou deze adempauze kunnen worden afgedwongen bij de rechter. Kán, want schuldhulpverlening moet er eerst met de schuldeisers zelf uit zien te komen. Lukt dit niet, dan kan de schuldhulpverlening naar de rechter stappen om deze adempauze af te dwingen bij de schuldeisers.

Deze pauze zou maximaal 6 maanden moeten duren. Dit betekent echter niet dat de schuldenaar dan vrij kan beschikken over zijn inkomen. In deze periode worden de inkomsten boven de minimumnorm apart gezet zodat er kan worden  ‘gespaard’ kan worden om de schulden uiteindelijk af te kunnen lossen. Aan het eind van deze pauze wordt een deel van de schulden alvast afbetaald.

Daarna zou er tussen de schuldenaar en de schuldeiser(s) met behulp van de schuldhulpverleners regeling(en)  moeten worden getroffen.

Consultatie

Op dit moment is het plan nog een ontwerpbesluit. Via een internetconsultatie kunnen mensen reageren op het besluit. De maatregel zou per 1 januari 2017 in moeten gaan.

Wat betekent dit voor de schuldeiser?

Een bedrijf dat nog geld tegoed heeft van een privépersoon, kan via de rechter worden gedwongen tijdelijk geen incasso te starten, zodat de financiële problemen kunnen worden opgelost. De kans is groot dat na deze pauze de financiën van je schuldenaar op orde zijn. Hierna kan er een betalingsregeling worden afgesproken, waardoor de schuld beter kan worden afgelost. Hopelijk betekent deze regeling meer ‘uitstel’ en minder ‘afstel’.

Bron: Nu.nl

Meer weten over incasso’s van een advocaat ondernemingsrecht?

Neem voor meer informatie contact op met: