Het is weer bijna 5 mei...

Door: Mark Diebels - 4 mei 2016

Elk jaar wordt dezelfde vraag gesteld: is 5 mei nou wel of niet een doorbetaalde feestdag? Zeker in lustrumjaren, zoals 2015 of 2020, wordt die vraag extra actueel: er was toch iets met eens in de vijf jaar?

Een typisch geval van klok en klepel. De overheid heeft dit over zichzelf afgeroepen door in 1990 te stellen: Het is fijn als 5 mei voor iedereen elk jaar een vrije dag is, ééns in de vijf jaar is ook goed, maar iedereen mag het zelf regelen. Geen algemene vrije dag dus, maar ‘het hangt er van af'. Voor 5 mei 2016 moet daarom worden gekeken wat is afgesproken in de CAO, de arbeidsovereenkomst of een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Daarin moet dan staan dat 5 mei een doorbetaalde vrije dag is. Soms is er iets opgenomen als ‘vrij op nationale feestdagen'. Er staat dan niet met zoveel woorden 5 mei of Bevrijdingsdag genoemd. De kans is toch groot dat een rechter aanneemt dat daarmee 5 mei is bedoeld. Een onduidelijkheid in de tekst van de CAO of arbeidsvoorwaardenregeling wordt namelijk al gauw in het voordeel van de werknemer uitgelegd.

Staat er niets op papier maar krijgen de werknemers wel elk jaar vrij? Dat is dan een verworven recht: een werkgever mag een gegroeide praktijk niet zo maar stop zetten. Maar: zonder schriftelijk recht en zonder gebruik hoeft een werkgever 5 mei niet als feestdag te rekenen.

 

Neem voor meer informatie contact op met: