Leeftijdsdiscriminatie geoorloofd bij kortingsregel pensioenfonds?

Door: Toine Zegers - 3 mei 2016

Mag een een pensioenfonds bij nabestaanden die naar verwachting langer een nabestaandenpensioen ontvangen een kortingsregeling toepassen? De Commissie Gelijke Behandeling deed hier laatst uitspraak over.

Het gebeurt nog vaak genoeg. De man is, laten we zeggen, wat ouder dan zijn echtgenote. Ach, laten we er maar geen doekjes om winden: in dit geval 23 jaar. Het pensioenreglement van de man hield er, op zich niet geheel onlogisch, rekening mee dat het nabestaandenpensioen van de vrouw héél veel langer kon duren dan het geval zou zijn bij (ongeveer) dezelfde leeftijd. Het reglement hield voor dat geval een kortingsregeling in. Dat kon er flink ten nadele van de jongere partner inhakken, vandaar dat die korting pas gold bij een leeftijdsverschil van meer dan 10 jaar. Een drempel die deze echtgenote dus ruimschoots haalde.

Mocht het, zo'n kortingsregel? Is dat geen vorm van discriminatie, en/of ongelijke behandeling van vrouwen en mannen ?

Zeker, zei de Commissie Gelijke Behandeling, dat is een verboden onderscheid, niet objectief gerechtvaardigd tot een legitiem doel op basis van een passend en noodzakelijk criterium.

Nou, zeiden de eerste rechters, dat zien wij anders, de financiële reikwijdte van een pensioenfonds is eindig. Ergens mag volgens een pensioenreglement de onderlinge solidariteit van de deelnemers ophouden. Dat is afgewogen in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de deelnemende werkgevers en de vakbonden en als rechter moet je hun afweging in beginsel respecteren.

Nee, zegt de Hoge Raad, zo'n belangrijk oordeel moet de rechter zelf vellen. En over die financieel beperkte reikwijdte staat veel te weinig of niets vast om een objectieve rechtvaardigingsgrond aan te nemen.

Hebben de vrouwen die op dezelfde manier op hun nabestaandenpensioen gekort zijn, of worden, nu direct een claim tegen hun eigen pensioenfonds? Nee, dat zal volgens de bovenstaande meetlat (onder andere: "Hoe is het nu echt gesteld met de financiële reikwijdte, of het ontbreken daarvan?") beoordeeld moeten worden. Maar misschien heeft de jonge(re) nabestaande in ieder geval tijd genoeg om het uit te (laten) zoeken.

 

 

Neem voor meer informatie contact op met: