Een op de vijf zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd

8 februari 2016

Waar het voor werknemers verplicht is om premies af te dragen ten behoeve van sociale zekerheid, zijn zzp’ers daarin vrij. Bij de werknemers wordt de premie ingehouden op het loon. Zzp’ers moeten een dergelijke verzekering zelf regelen, en doen dat lang niet altijd. Het is voor zelfstandigen een grote kostenpost en de meesten achten de kans op arbeidsongeschiktheid klein. Onderzoek van het CBS wijst uit dat één op de vijf zzp’ers verzekerd is. Dit percentage is gedaald sinds 2011.

Intussen komt vanuit – een deel van – het kabinet en de CNV een roep om verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel. Hierover zijn de meningen echter verdeeld, waardoor het er niet naar uitziet dat dit gerealiseerd zal worden. 

 

 

Bron: NU.nl (http://bit.ly/1mndSTR) en CBS.nl (http://bit.ly/23Sxu4l)

Neem voor meer informatie contact op met: