Antwoord op kamervragen als gevolg van proefschrift Mark Diebels

20 februari 2015

Naar aanleiding van het proefschrift van mr. Mark Diebels en de uitzending van nieuwsuur over re-integratie van zieke werknemers zijn kamervragen gesteld aan Minister Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vraag die centraal stond was de vraag of de huidige Nederlandse wetgeving met betrekking tot de re-integratie van zieke werknemers niet te zeer belastend is voor werkgevers, zeker in het midden- en klein bedrijf. In Nederland moeten werkgevers het loon van de zieke werknemer maximaal twee jaar doorbetalen, iets wat een zware last kan zijn voor werkgevers.

Minister Asscher is van mening dat er zowel lasten voor werkgevers als voor werknemers bestaan. Ook bestaan er volgens minister Asscher al financiële prikkels om de werknemers sneller te laten re-integreren. Minister Asscher ziet dus helaas geen reden om de Nederlandse wetgeving aan te passen.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1314.html

Neem voor meer informatie contact op met: