Verhoging vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud

12 november 2012

Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2013 van rechtswege verhoogd met 1,7%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.